Rok 2004 bol rokom ,  kedy  69SLAM vydal svoju prvú kolekciu  a začal  rozširovať  svoje meno   prostredníctvom fanúšikov po celom svete ... V priebehu rokov, si

značka 69SLAM vybudovala povesť  mladistvej   ,  provokatívnej  a neustále sa  vyvíjajúcej značky .  69SLAM je  reprezentovaná  sebavedomými  vtipnými a hravými

dizajnami , ktoré sa narodili  ďaleko od všetkých značiek , ktoré sú formátované módnymi guru.

Prezentujte sa vo  viac ako 50 krajinách po celom svete  s úmyslom ozrejmiť svoje  motto „PLAY LOUD ! " - tým  najlepším možným spôsobom .

 

Nová Identita- Logo zmrzliny

V roku 2013 bolo  na čase vytvoriť nové .... čisté , ostré a silné logo značky , ktoré odráža jej smer  . Týmto krokom je odhalenie loga zmrzliny !

 Zmrzlina 69SLAM je symbolom    modernej ,autentickej , sexy a hravej značky , ktorá predstavuje a  znamená bláznovstvo , oslavu,  mladistvý vzhľad ...

69SLAM zostáva svieža a verná svojmu účelu, a je presvedčená, že jej  nové logo je správnym krokom.

 Existuje mnoho príchutí , ktoré uspokoja každého ... Aká je Tvoja  obľúbená príchuť ?

 

Filozofia  69SLAM

Vstúpte do sveta 69SLAM , ktorý tvorí  unikátna skupina jednotlivcov  milujúcich  zábavu , smiech  , provokatívnosť ...

Skupina 69SLAM je reprezentovaná a tvorená „street art“  umelcami  , extrémnymi športovcami  a hudobníkmi ... , 69SLAM sa prihovára  ku  každému , kto miluje , cíti,  a žije !

„Play Loud“ Slammers