Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.69Slam.sk, spoločnosť Fashionext s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom  č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi.

Ocgranna osobných údajov je súčasť Všeobecných obchodných podmienok .

Chránime Vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Fashionext  s.r.o ich nebude ďalej spracovávať.